Now showing items 1-1 of 1

  • Antisense oligonucleotide and thyroid hormone conjugates for obesity treatment 

    Cao, Yang; Matsubara, Tomoko; Zhao, Can; Gao, Wei; Peng, Linxiu; Shan, Jinjun; Liu, Zhengxia; Yuan, Fang; Tang, Lingyi; Li, Peixin; Guan, Zhibin; Fang, Zhuyuan; Lu, Xiang; Huang, Hu; Yang, Qin (2017-08-24)
    Using the principle of antibody-drug conjugates that deliver highly potent cytotoxic agents to cancer cells for cancer therapy, we here report the synthesis of antisense-oligonucleotides (ASO) and thyroid hormone T3 ...