Now showing items 1-1 of 1

  • CCL2-CCR2 axis promotes metastasis of nasopharyngeal carcinoma by activating ERK1/2-MMP2/9 pathway 

    Yang, Jing; Lv, Xing; Chen, Jinna; Xie, Changqing; Xia, Weixiong; Jiang, Chen; Zeng, Tingting; Ye, Yanfang; Ke, Liangru; Yu, Yahui; Liang, Hu; Guan, Xin-Yuan; Guo, Xiang; Xiang, Yanqun (2016-03-29)
    Distant metastasis remains the major failure of nasopharyngeal carcinoma (NPC). In this study, the roles of chemokine C-C motif ligand 2 (CCL2), and its receptor chemokine C-C motif receptor type 2 (CCR2) on NPC metastasis ...